Corona-info

Hoe navigeren we samen door deze crisis? Deze webpagina is het kompas. Je vindt er onderzoek, tips, veelgestelde vragen en een overzicht van steunmaatregelen. Ook de voortgang van het relanceplan en de daarbij horende acties communiceren we hier. 

Samen met de provincie, de lokale overheden en Toerisme Vlaanderen zijn we daadkrachtige maatregelen aan het uitwerken. Dit doen we op basis van jullie input en vragen. De acties zullen hier gecommuniceerd worden zodra het mogelijk is. 

We blijven verder ook lobbyen bij de FOD en maken deel uit van de 'Vlaanderen Vakantieland 2.0' groep. In dat platform wordt met alle private en publieke toeristische partners in ons land, versneld activiteiten ontwikkeld en bestaande initiatieven uitgebreid om het herstel van het binnenlands toerisme mogelijk te maken.

Relanceplan

Onderzoeken & inzichten

Voorbeelden & tips

Veelgestelde vragen en de antwoorden

Vlaamse & federale steunmaatregelen

Toerisme Limburg vzw | Universiteitslaan 3 | 3500 Hasselt | +32 11 30 55 00 | info@toerismewerkt.be