Provinciale steunmaatregelen

Vlaams Stimulusprogramma

Om het herstel van het toerisme in Limburg te ondersteunen, lanceren we samen met Toerisme Vlaanderen een Stimulusprogramma voor toeristische logies en attracties. Er wordt in Vlaanderen ruim 30 miljoen euro steun voorzien zodat broodnodige investeringen op vlak van gezondheidsmaatregelen, ecologische duurzaamheid, digitalisering en professionalisering kunnen plaatsvinden. Na uitputting van het steunbudget van 30 miljoen euro, voorziet de provincie Limburg nog een bijkomend budget voor de ontvankelijke steunaanvragen van projecten op grondgebied Limburg die na beoordeling niet geselecteerd werden. Ontdek er hier binnenkort meer over, we houden je op de hoogte. 

Ontdek hier meer over het Stimulusprogramma. 

Zuurstoffinanciering

Op 27 mei lanceerde Toerisme Limburg samen met de provincie de zuurstoffinanciering/Limburg-week. Met deze actie geven we de hele private logiessector een onmiddellijke kapitaalsinjectie van 2 miljoen euro. Dit bedrag is het equivalent van 40.000 bedden. Hierdoor wordt voor 1 nacht de volledige overnachtingscapaciteit in Limburg opgekocht. Het bedrag, maximaal 15.000 en minimaal 500 euro, dat wordt uitgekeerd, varieert naargelang de schaal van de onderneming. Logies met veel bedden ontvangen meer dan bijvoorbeeld een kleine B&B. 

De zuurstoffinanciering heeft een drievoudige economische hefboom en zorgt voor een multiplicator van factor 3. De kapitaalsinjectie van 2 miljoen euro genereert een omzet in de sector van 6,5 miljoen euro.

Hoe? 
Eerste hefboom

We kopen ongeveer 40.000 bedden of de volledige logiescapaciteit van 1 nacht in Limburg. Deze aangekochte overnachtingen betalen we onmiddellijk aan alle logies die een aanvraag indienden en waarvan het dossier wordt goedgekeurd. Op deze manier krijgt elk logies per direct een mooie en individueel berekende som gestort op zijn rekening die kan gebruikt worden om de eerste opstartkosten te financieren.

Tweede hefboom
Na een hopelijk succesvol zomerseizoen is deze som terugverdiend door elk logies. Zo kan het bedrag gebruikt worden voor de betaling van de gratis nachten die tijdens de Limburg-week van 18 tot 28 september worden aangeboden aan de gasten. Gasten kunnen zo 1 dag langer genieten van ons fantastisch logiesaanbod en van alles wat Limburg ook culinair en recreatief te bieden heeft. Dit zorgt voor 40.000 extra overnachtingen. Hierdoor verwerven de logies 2,3 miljoen euro omzet.

Campagne: Limburgweek 18 tot 28 september
Vanaf midden augustus starten we met campagnes op tv, radio, in print en online ter promotie van de Limburg-week. We voorzien voor onze gasten een speciale pagina op onze website visitlimburg.be waar ze de informatie kunnen terugvinden over alle logies die meedoen met de actie. En uiteraard kunnen alle logies die deelnemen ook zelf promotie voeren voor deze Limburg-week.

Derde hefboom
De 3de hefboom zit in de spill-over naar de handel, attracties en horeca. Elke gast die blijft overnachten, besteedt ook geld buiten de logies. De 40.000 bedden die worden gekocht, brengen ook 2,2 miljoen euro in de kassa van de handelaars en horeca-ondernemers.

 


Kwijtschelding promotiebijdrage

De raad van bestuur van Toerisme Limburg besliste om uitzonderlijk en eenmalig alle bijdragen van de private toeristische partners voor 2020 kwijt te schelden. Private ondernemers van Toerisme Limburg die promotie-acties uit de catalogus inkochten, ontvingen daarvoor een creditering. Niettemin blijft het voeren van campagnes en bestemmingspromotie vanuit het partnermodel essentieel. Toerisme Limburg bekijkt met de provincie om Europese restmiddelen in te zetten.

Toerisme Limburg vzw | Universiteitslaan 3 | 3500 Hasselt | +32 11 30 55 00 | info@toerismewerkt.be