Leisurefonds 2021: Gastvrije plannen? Limburg geeft je de middelen!

Het Leisurefonds helpt sterke ideeën vooruit.

Limburg is reeds zeer populair als bestemming voor een dichtbijvakantie. Met het stimuleren van innovatie in de vrijetijdseconomie versterken Toerisme Limburg en de provincie Limburg die positie nog verder. Het provinciaal Leisurefonds geeft impulsen aan de Limburgse ondernemingen om een innovatief idee voor de vrijetijdseconomie te realiseren. 

Iets voor jou? 

Het Leisurefonds is een investeringssubsidie voor Limburgse ondernemers die willen innoveren op Limburgse bodem. Dat kan op drie manieren: 

 • Een unieke beleving of betekenis brengen, die ervoor zorgt dat de gasten er de mooiste herinneringen aan overhouden.
 • Een specifieke doelgroep of markt aanspreken, die Limburg komt ontdekken en voor eens en voor altijd zal onthouden.
 • Een voorsprong nemen in digitalisering en technologie. Innovatie in de klassieke zin van het woord. Service op maat, e-platformen, virtuele ervaringen... kortom, digitale diensten die de ervaring van de gast en/of ondernemingen in de vrijetijdseconomie versterken.

Bekijk hier de informatievideo of vraag hier de informatiefolder aan.


Stel je kandidaat in 1,2… 

Het subsidieproces is opgesplitst in twee fases. Eén, de kandidaatstelling, waarin we ondersteuning geven voor de opmaak van het businessplan. Twee, de effectieve projectaanvraag. In het kort:

Fase 1: 

 • Subsidie voor de opmaak van een businessplan, met een maximum 15.000 euro. Bij toekenning wordt een eerste schijf van 75% als terugvorderbaar voorschot betaald. 
 • Eerste deadline 30/03/2021, 2de deadline 30/09/2021. 
 • Kandidaten: individuele privaatrechtelijke organisaties, met maatschappelijke zetel of bewezen exploitatie in Limburg. 

De kandidaatstelling wordt voorgelegd aan een jury. Na goedkeuring kan je van start met het uitwerken van je businessplan. Hiervoor heb je tijd tot de eerstvolgende deadline. Dit businessplan vormt de basis voor je projectaanvraag (fase 2).

Alle voorwaarden om in aanmerking te komen en de toetsingscriteria van de jury voor fase 1, lees je hier

 

Fase 2:

 • Subsidie voor de uitvoering van je projectidee, tot maximum 70% van de aanvaarde kosten (met een maximum van 110.000 euro). Bij toekenning wordt een eerste schijf van 75% als terugvorderbaar voorschot betaald. 
 • Eerste deadline is zes maanden na het indienen van het businessplan. Respectievelijk 30/09/2021 of 30/03/2022
 • Kandidaten: samenwerkingsverbanden van minstens 2 bedrijven of organisaties waarvan er minstens één werkzaam is in toerisme of horeca. 

Aan dezelfde jury wordt je projectaanvraag voorgelegd. Na goedkeuring kan je van start gaan met de uitvoering van je project! 

Alle voorwaarden om in aanmerking te komen en de toetsingscriteria van de jury voor fase 2, lees je hier.
 

Er helemaal klaar voor? Doe je aanvraag:

Indienen voor fase één, de kandidaatstelling is nu mogelijk.
Vul Microsoft Office-documentpictogram het aanvraagformulier in en kijk na of je alle nodige documentatie hebt. 

Verstuur de aanvraag:

 • via mail naar toerisme@limburg.be
 • per post, al dan niet aangetekend versturen. Let op: poststempel telt!

Indienen kan tot en met 30 maart 2021. 

Heb je nog vragen?

Neem contact op met directie Ondernemen – cel Vrijetijdseconomie, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt op het telefoonnummer 011 23 74 15 of via e-mail toerisme@limburg.be

Toerisme Limburg vzw | Universiteitslaan 3 | 3500 Hasselt | +32 11 30 55 00 | info@toerismewerkt.be