Fase 1 kandidaatstelling

Voor de aanvraag moeten de volgende documenten ingediend worden:

 

 • Een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier “kandidaatstelling”.
 • Een beschrijving van het project met een opgave van:
  • de situering van het project waaruit blijkt dat het project inspeelt op
   • actuele en nieuwe toeristische tendensen
   • de positionering van Limburg op de Vlaamse en internationale markt als florerende bestemming
  • een duidelijke beschrijving waaruit blijkt dat het project inspeelt op minstens één van de volgende thema’s in de vrijetijdseconomie:
   • de creatie van een innovatieve beleving voor de (toekomstige) gast
   • het bereiken van specifieke doelgroepen en markten
   • de inzet van innovatieve digitale technologie met het oog op een verbeterde relatie met de (toekomstige) gast en/of met het doel om ondernemingen in de vrijetijdseconomie te versterken
  • de mate waarin het project een economische hefboom is.
 • Een beschrijving van de wijze waarop het businessplan zal opgemaakt worden (timing, methodiek, budget), gestaafd aan de hand van een geldige offerte, gedateerd maximaal één maand vóór de indiendatum.
 • Een beschrijving van de sector waarin het project zich situeert en van potentiële partners.
 • Een ingevulde, gedateerde en ondertekende de-minimisverklaring.
 • De meest recente goedgekeurde statuten, balans en resultatenrekening van de aanvrager. Deze moeten niet ingediend worden als zij raadpleegbaar zijn via de Kruispuntbank Ondernemingen of via de website van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België.

Het volledige regelement lees je hier.

 

Toerisme Limburg vzw | Universiteitslaan 3 | 3500 Hasselt | +32 11 30 55 00 | info@toerismewerkt.be