Investeringsfonds 2021

Tot 20 000 euro subsidies voor jouw logies

Wil je je gasten nog meer in de watten leggen en de beleving in jouw logies verhogen? Dan kan je een aanvraag doen voor een investeringssubsidie! Je kan een dossier indienen om de beleving naar een hoger niveau te tillen.

Voor versterking van de beleving van je logies kan je tot maximaal 20.000 euro provinciale subsidie krijgen. Voor kleinschalige logies geldt een hoger subsidiepercentage dan voor de andere logies om de haalbaarheid van de eigen investeringsinspanningen te vergroten

Van beleving naar experience. De beleving van gasten verhogen, kan in volgende 5 thema's: fiets, zorg, gezin, regio & streek en duurzaamheid & betekenis. Een inspirerend atelier of uitgeruste keuken voor workshops. Begeleide toertochten met een speciaal hiervoor omgebouwde foodtruck. Het zijn slechts enkele ideeën voor je dossier.

Hoe ga je te werk?

1.​ Van idee tot aanvraag

Heb je een origineel idee om jouw gasten een unieke beleving aan te bieden, controleer dan eerst of het project aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je logies moet erkend zijn bij Toerisme Vlaanderen
 • het project moet passen binnen het concept/verhaal van jouw logies 
 • gericht zijn op de verbetering van de beleving van het verblijf in het logies
 • passen in één of meer van de volgende thema’s:
  • fiets
  • gezin
  • zorg
  • streek en regio
  • duurzaamheid en betekenis
 • uitvoerbaar zijn binnen de termijn van 1 jaar en ten laatste 1 maand na de toewijzing van de subsidie door de deputatie starten
 • de werken mogen niet gestart zijn voor de indiening van het project
 • vervangingsinvesteringen, onderhouds- en verfraaiingswerken komen niet in aanmerking

De ingediende projecten worden beoordeeld door een jury op basis van onderstaande criteria:

 • inhoudelijke criteria (totaal 70 punten)
  • de mate van inpasbaarheid in de exploitatie van het logies, met name de mate waarop het project aansluit bij de identiteit en de doelgroep van het logies (40 punten)
   • op welke manier sluit het project aan bij of versterkt het de identiteit van het logies?
   • beantwoordt het project aan de verwachtingen van de doelgroep van het logies?
  • de mate waarin het project inspeelt op toeristische tendensen en/of noden van de toerist/recreant (20 punten)
   • wordt met het project ingegaan op actuele toeristische tendensen? Welke?
   • wordt met het project ingespeeld op actuele noden van toeristen/recreanten? Welke?
  • de kwaliteitsvolle en professionele uitwerking van het project (10 punten)
   • bevat het aanvraagdossier een duidelijke en haalbare timing?
   • is de opgenomen begroting realistisch en voldoende gedetailleerd?
   • is de projectomschrijving duidelijk en voldoende onderbouwd?
 • bedrijfsgerichte criteria (totaal 30 punten)
  • de te verwachten impact op het rendement van het logies (15 punten)
   • heeft het project een impact op de omzet van het logies? Op welke manier wordt deze impact verwacht?
   • welke impact heeft het project op de creatie van duurzame tewerkstelling?
  • de financiële haalbaarheid (15 punten)
   • is het project realiseerbaar binnen de financiële toestand van het logies?
 • Projecten moeten een totaal van minstens 60 punten behalen, met een minimale score van 50% op zowel het totaal van de inhoudelijke criteria als op het totaal van de bedrijfsgerichte criteria.

Heb je eind juni 2018 subsidies ontvangen in het kader van dit reglement? En heb je daarmee het maximale toe te kennen subsidiebedrag bereikt? Dan kun je nu nog geen aanvraag indienen. De periode van 3 jaar (art. 5 van het reglement) is nog niet om.  

Het volledige reglement vind je hier.

 

2. Hoe aanvragen?

Maak gebruik van het aanvraagformulier, je vindt dit terug op deze pagina
Tips voor het invullen van het aanvraagformulier vind je hier.

Kijk goed na of je alle gevraagde documenten hebt, voor je de aanvraag indient.

De aanvraag kan:

 • gemaild worden naar toerisme@limburg.be
 • per post, al dan niet aangetekend verstuurd worden. Let op: poststempel telt!
 • ingediend worden tot en met 30 april 2021

Wil je je project aftoetsen voor je het indient?
Dat kan! Aarzel niet en neem contact op met je consulent of de cel Vrijetijdseconomie van de provincie Limburg – tel. 011 23 75 21

 

3. Betaling

Indien de deputatie het ingediende project goedkeurt, wordt er een subsidie toegekend van:

 • 70% van de goedgekeurde/aanvaarde projectkost met een maximum van 20 000 euro voor kleinschalige logies
 • 50% van de goedgekeurde/aanvaarde projectkost met een maximum van 20 000 euro voor de andere logies

Direct na de goedkeuring van het project wordt ook een voorschot van 50% van de toegekende subsidie betaald.
Na het beëindigen van het project wordt op basis van het saldodossier het resterende bedrag toegekend en betaald.
 

4. Nog vragen?

Heb je nog vragen, neem dan contact op met directie Ondernemen – cel Vrijetijdseconomie, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt op het telefoonnummer 011 23 75 21 of via e-mail toerisme@limburg.be

Toerisme Limburg vzw | Universiteitslaan 3 | 3500 Hasselt | +32 11 30 55 00 | info@toerismewerkt.be