Het investeringsdossier correct indienen?

Deze documenten moet je toevoegen bij je aanvraagformulier van het investeringsfonds

 1. Statuten
  Bvba’s dienen hier de statuten toe te voegen. Als je geen bvba hebt, vermeld je hier dat het over een eenmanszaak gaat of dat het logies uitgebaat wordt door een natuurlijk persoon.
   
 2. Balans en jaarrekening 
  Als je niet beschikt over een balans en jaarrekening, kan je ook een document indienen waarop de inkomsten en uitgaven van het vorige boekjaar vermeld staan.
   
 3. Een duidelijke kostenraming
  Mét een opgave van de geplande aankopen met offertes en eenheidsprijzen en/of een plan van inrichting met een beschrijvende opmeting en eenheidsprijzen. Als werken zelf worden uitgevoerd, kan alleen de kost van het materiaal worden ingediend.

  Om aan te tonen waarop de kosten van het project gebaseerd zijn, kunnen dienen: offertes, pro-formafacturen, kopie van prijzen vermeld in een catalogus, uitdraai van prijzen op een website … Let op: baseer je berekening niet op tijdelijke acties. Het bedrag aan kosten vermeld in het dossier is het bedrag waarop de berekening van de subsidie gebaseerd wordt.

  Indien het om een beperkt aantal offertes gaat, kunnen ze vermeld worden onder punt 8 van het formulier. Anders dient er een document te worden toegevoegd waarin de verschillende projecten vermeld staan, met daaronder de offertes etc. waarover het gaat. Nummer ook je bewijsstukken, dat versnelt de controle van de aanvraag.
   
 4. Een de-minimisverklaring
  Zie formulier dat hiervoor beschikbaar is. Niet vergeten te ondertekenen!
   
 5. Een erkenning van het logies door Toerisme Vlaanderen
  Volgens het decreet houdende het toeristisch logies van 10 maart 2017 of een vergunning van het logies door Toerisme Vlaanderen volgens het decreet houdende het toeristische logies van 10 juli 2018. Stuur een kopie van erkenning of vergunning mee.
   
 6. Verklaring op eer dat alle nodige vergunningen zullen worden aangevraagd
  Hiervoor dien je een document op te maken waarin je ‘verklaart op eer dat alle nodige vergunningen (andere dan de omgevingsvergunning) zullen worden aangevraagd’. Dit document moet ondertekend worden. Een voorbeeld van een nodige vergunning: als je logies gevestigd is in een beschermd pand, is voor bepaalde investeringen toestemming nodig van Agentschap Onroerend Erfgoed.
   
 7. Een duidelijke inhoudelijke omschrijving van het investeringsproject
  Met een opgave van:
   
  • De inpasbaarheid in de exploitatie van het kleinschalige logies. Wat is het profiel van jouw logies? Is het gericht op gezinnen met kinderen of eerder op koppels of vriendengroepen? Komen jouw gasten om al fietsend of wandelend de streek te verkennen of zoeken ze rust en ontspanning? Mik je in de week vooral op zakentoerisme en zoek je een manier om de bezettingsgraad in de weekenden en vakanties te verhogen? Wat bied je aan en hoe wordt dit aangevuld door de geplande investering?
  • De bijdrage aan de verbetering van het verblijfscomfort en/of de versterking van de beleving van het verblijf in het kleinschalige logies. Hoe draagt de investering in comfort bij aan de verbetering ervan voor de gast? Wat kan je de gast nu extra aanbieden op gebied van comfort? Hoe versterkt de investering de beleving van de gast? Op welk van de thema’s mikt de investering?
  • De te verwachten impact op de bezettingsgraad. Verwacht je meer boekingen in de week of in het weekend? Langere verblijven? Deze informatie is heel belangrijk voor de jury om zich een beeld te vormen van wat het project precies inhoudt en om in te schatten of het voldoet aan de criteria zoals vermeld in het reglement. Deze kun je als apart document toevoegen en eventueel illustreren met foto’s. 
    
 8. Een omgevingsvergunning of bewijs van aanvraag
  Als het investeringsproject niet vergunningsplichtig is, moet de aanvrager een verklaring op eer bijvoegen waaruit blijkt dat er conform de wetgeving ruimtelijke ordening geen omgevingsvergunning vereist is. De omgevingsvergunning is in de plaats gekomen van de vroegere stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning.

  Je informeert best in jouw gemeente of je voor de geplande investeringen een vergunning nodig hebt. Als dat zo is, moet je bij de subsidieaanvraag een kopie van de vergunning of een bewijs van de aanvraag van de vergunning toevoegen.

  Heb je geen omgevingsvergunning nodig, voeg dan een verklaring op eer toe waarin je ‘op eer verklaart dat er voor de gevraagde investeringen geen omgevingsvergunning nodig is’ met eventueel een verklaring, bijvoorbeeld omdat er een bijbouw binnen de afmetingen blijft waarvoor geen vergunning nodig is. Deze verklaring moet ondertekend worden.
   
 9. Bewijs van het bezit van een zakelijk recht of overeenkomst
  Ben je niet zelf de eigenaar van de accommodatie? Voeg dan een bewijs toe van het bezit van een zakelijk recht (vruchtgebruik, erfpacht …) of een huur-, gebruiks- of concessieovereenkomst die nog minstens 6 jaar loopt op het onroerend goed waarvoor een aanvraag ingediend wordt.
   

Ligt alles klaar? Lees ook zeker deze 10 vaak gestelde vragen nog. Zo vergeet je zeker niets!

Toerisme Limburg vzw | Universiteitslaan 3 | 3500 Hasselt | +32 11 30 55 00 | info@toerismewerkt.be