Het investeringsdossier correct indienen?

Deze documenten moet je toevoegen bij je aanvraagformulier van het investeringsfonds

 1. Statuten
  Bvba’s dienen hier de statuten toe te voegen. Als je geen bvba hebt, vermeld je hier dat het over een eenmanszaak gaat of dat het logies uitgebaat wordt door een natuurlijk persoon.
   
 2. Balans en jaarrekening 
  Als je niet beschikt over een balans en jaarrekening, kan je ook een document indienen waarop de inkomsten en uitgaven van het vorige boekjaar vermeld staan.
   
 3. Een duidelijke kostenraming
  Mét een opgave van de geplande aankopen met offertes en eenheidsprijzen en/of een plan van inrichting met een beschrijvende opmeting en eenheidsprijzen. Als werken zelf worden uitgevoerd, kan alleen de kost van het materiaal worden ingediend.

  Om aan te tonen waarop de kosten van het project gebaseerd zijn, kunnen dienen: offertes, pro-formafacturen, kopie van prijzen vermeld in een catalogus, uitdraai van prijzen op een website … Let op: baseer je berekening niet op tijdelijke acties. Het bedrag aan kosten vermeld in het dossier is het bedrag waarop de berekening van de subsidie gebaseerd wordt.

  Indien het om een beperkt aantal offertes gaat, kunnen ze vermeld worden onder punt 8 van het formulier. Anders dient er een document te worden toegevoegd waarin de verschillende projecten vermeld staan, met daaronder de offertes etc. waarover het gaat. Nummer ook je bewijsstukken, dat versnelt de controle van de aanvraag.
   
 4. Een de-minimisverklaring
  Zie formulier dat hiervoor beschikbaar is. Niet vergeten te ondertekenen!
   
 5. Een erkenning van het logies door Toerisme Vlaanderen
  Volgens het decreet houdende het toeristisch logies van 10 maart 2017 of een vergunning van het logies door Toerisme Vlaanderen volgens het decreet houdende het toeristische logies van 10 juli 2018. Stuur een kopie van erkenning of vergunning mee.
   
 6. Een duidelijke inhoudelijke omschrijving van het investeringsproject

Met een opgave van:

 • het thema waarbinnen het project kadert
 • de inpasbaarheid binnen de exploitatie van het logies
 • de bijdrage aan de versterking van de beleving in het logies
 • een rendementsprognose: een beschrijving van de impact  van de investering op de omzet (door een hogere bezetting of als gevolg van een hogere prijszetting naar aanleiding van de gerealiseerde verhoging van de beleving in het logies) en/of op de creatie van directe jobs in de uitbating

 

  7. Vereiste vergunningen of bewijs van aanvraag

Je informeert best in jouw gemeente of je voor de geplande investeringen een vergunning nodig hebt. Als dat zo is, moet je bij de subsidieaanvraag een kopie van de vergunning of een bewijs van de aanvraag van de vergunning toevoegen.

Als het investeringsproject niet vergunningsplichtig is, moet de aanvrager een verklaring op eer bijvoegen waaruit blijkt dat er geen vergunning vereist is.

 

  8. Bewijs van het bezit van een zakelijk recht of overeenkomst

Ben je niet zelf de eigenaar van de accommodatie? Voeg dan een bewijs toe van het bezit van een zakelijk recht (vruchtgebruik, erfpacht …) of een huur-, gebruiks- of concessieovereenkomst die nog minstens 6 jaar loopt op het onroerend goed waarvoor een aanvraag ingediend wordt.
 

Ligt alles klaar? Lees ook zeker deze 10 vaak gestelde vragen nog. Zo vergeet je zeker niets!

Toerisme Limburg vzw | Universiteitslaan 3 | 3500 Hasselt | +32 11 30 55 00 | info@toerismewerkt.be