investeringsfonds

Tot 30 000 euro subsidies voor jouw logies

Wil je je gasten nog meer in de watten leggen, maar zijn sommige investeringen toch wat prijzig? Dan kan je een aanvraag doen voor een investeringssubsidie! Je kan een dossier indienen om het comfort van je gasten te verhogen (aankoop van duurzame goederen of investeringen, geen herhalingsuitgaven) of de beleving naar een hoger niveau te tillen, onder een van deze 4 thema’s: streekbeleving, gastronomie, fysiek en mentaal welbevinden of inspelen op specifieke noden van gezinnen.

Voor het verhogen van het comfort kan je een tussenkomst van 50% met een maximum van 10 000 euro bekomen en voor de versterking van de beleving kan de subsidie 70% met een maximum van 20 000 euro bedragen.

Comfort verhogen?
Wil je het comfort van je gasten verhogen, dan kun je bijvoorbeeld investeren in kwalitatieve bad- en toiletgelegenheden of een hemels bed om in weg te dromen... Zo breng je het comfort naar een nóg hoger niveau en verhoog je de kans op gastvoorkeur.

Van beleving naar experience 
De beleving van gasten verhogen, kan in volgende 4 thema's: beleving van de streek stimuleren, gastronomie promoten, fysiek en mentaal welbevinden stimuleren, maar ook inspelen op specifieke noden van gezinnen. Een inspirerend atelier of uitgeruste keuken voor workshops. Begeleide toertochten met een speciaal hiervoor omgebouwde foodtruck. Ontspannende wellnessvoorzieningen. Het zijn slechts enkele ideeën voor je dossier.

Hoe ga je te werk?

 

1. Oproep

Twee keer per jaar na de oproep kan je uiterlijk tot 30 april en 30 september je dossier indienen voor een investeringssubsidie voor de aankoop van duurzame goederen of investeringen in het kader van comfort of beleving. Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project inhoudelijk aan de volgende voorwaarden voldoen:

› gericht zijn op de versterking van het verblijfscomfort of op de verbetering van de beleving van het verblijf in het kleinschalige logies of op een combinatie van beide
› in het geval van een belevingsversterkend investeringsproject passen in een van de vier thema’s:

            • streekbeleving

            • gastronomie/streekproducten/gezonde voeding

            • fysiek en mentaal welbevinden

            • gezin

› uitvoerbaar zijn binnen een termijn van 1 jaar
› voldoen aan de vereisten van de omgevingsvergunning als het gaat om investeringswerken waarvoor een omgevingsvergunning is vereist
› gedurende een periode van 5 jaar na de oplevering van de investeringen de accommodatie verder uit te baten als toeristische verblijfsaccommodatie
› cumulatie met subsidies van Toerisme Vlaanderen is niet mogelijk
› verkregen subsidies kunnen niet aangewend worden om investeringen van voor de subsidietoekenningsdatum te financieren
› in het lopende kalenderjaar nog geen investeringssubsidie uit het investeringsfonds toegekend gekregen hebben

 

2. Beoordeling dossier

De ingediende projecten worden door een jury beoordeeld op basis van onderstaande criteria:

› mate van inpasbaarheid in de exploitatie
› bijdrage aan de verbetering van verblijfscomfort en beleving
vernieuwend karakter
› te verwachten impact op de bezettingsgraad
› mate van inspelen op toeristische tendensen
› kwaliteitsvolle en professionele uitwerking van het project

 

3. Uitbetaling & investering

Indien de deputatie het ingediende project goedkeurt, wordt er een subsidiepercentage van 50% toegekend aan een project in het kader van de verbetering van verblijfscomfort met een maximumbedrag van 10 000 euro. Projecten in het kader van de verbetering van de beleving ontvangen een subsidiepercentage van 70% met een maximumbedrag van 20 000 euro.

 

4. Indienen

Deze zomer wordt er een nieuwe oproep gedaan om dossiers in te dienen voor 30 september.
Een dossier indienen verloopt via dit aanvraagformulier en de bijhorende minimisverklaring

Bekijk hier het volledige reglement.