Investeringsfonds

Tot 30 000 euro subsidies voor jouw logies

Wil je je gasten nog meer in de watten leggen, maar zijn sommige investeringen toch wat prijzig? Dan kan je een aanvraag doen voor een investeringssubsidie! Je kan een dossier indienen om het comfort van je gasten te verhogen (aankoop van duurzame goederen of investeringen, geen herhalingsuitgaven) of de beleving naar een hoger niveau te tillen, onder een van deze 4 thema’s: streekbeleving, gastronomie, fysiek en mentaal welbevinden of inspelen op specifieke noden van gezinnen.

Voor het verhogen van het comfort kan je een tussenkomst van 50% met een maximum van 10 000 euro bekomen en voor de versterking van de beleving kan de subsidie 70% met een maximum van 20 000 euro bedragen.

Comfort verhogen?
Wil je het comfort van je gasten verhogen, dan kun je bijvoorbeeld investeren in kwalitatieve bad- en toiletgelegenheden of een hemels bed om in weg te dromen... Zo breng je het comfort naar een nóg hoger niveau en verhoog je de kans op gastvoorkeur.

Van beleving naar experience 
De beleving van gasten verhogen, kan in volgende 4 thema's: beleving van de streek stimuleren, gastronomie promoten, fysiek en mentaal welbevinden stimuleren, maar ook inspelen op specifieke noden van gezinnen. Een inspirerend atelier of uitgeruste keuken voor workshops. Begeleide toertochten met een speciaal hiervoor omgebouwde foodtruck. Ontspannende wellnessvoorzieningen. Het zijn slechts enkele ideeën voor je dossier.

 

Hoe ga je te werk?

1.​ Van idee tot aanvraag

Heb je een origineel idee om het comfort voor jouw gasten te versterken of hen een unieke beleving aan te bieden, controleer dan eerst of het project aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • gericht zijn op de versterking van het verblijfscomfort of op de verbetering van de beleving van het verblijf in het kleinschalige logies of op een combinatie van beide
 • in het geval van een belevingsversterkend investeringsproject passen in een of meer van de volgende vier thema’s:
  • streekbeleving
  • gastronomie / streekproducten / gezonde voeding
  • fysiek en/of mentaal welbevinden
  • specifieke noden van gezinnen
 • uitvoerbaar zijn binnen de termijn van 1 jaar
 • de werken mogen niet gestart zijn voor de indiening van het project
 • vervangingsinvesteringen, onderhouds- en verfraaiingswerken komen niet in aanmerking

De ingediende projecten worden beoordeeld door een jury op basis van onderstaande criteria:

 • mate van inpasbaarheid in de exploitatie
 • bijdrage aan de verbetering van verblijfscomfort en beleving
 • vernieuwend karakter
 • te verwachten impact op de bezettingsgraad
 • mate van inspelen op toeristische tendensen en/of de noden van de gasten
 • kwaliteitsvolle en professionele uitwerking van het project
 • financiële haalbaarheid

Het volledige reglement vind je hier
 

2. Hoe aanvragen?

Maak gebruik van het aanvraagformulier. Tips voor het invullen van het aanvraagformulier vind je hier.

Kijk goed na of je alle gevraagde documenten hebt, voor je de aanvraag indient.

De aanvraag kan:

 • gemaild worden naar toerisme@limburg.be
 • per post, al dan niet aangetekend verstuurd worden. Let op: poststempel telt!
 • tijdens de kantooruren afgegeven worden tegen ontvangstbewijs
 • ingediend worden tot en met 30 april 2019

 

3. Betaling

Indien de deputatie het ingediende project goedkeurt, wordt er een subsidie toegekend van:

 • 50% van de projectkost met een maximum van 10 000 euro (projecten ter verbetering van het verblijfscomfort)
 • 70% van de projectkost met een maximum van 20 000 euro (projecten ter verhoging van de beleving)

Direct na de goedkeuring van het project wordt ook een voorschot van 50% van de toegekende subsidie overgeschreven.
Na het beëindigen van het project wordt op basis van het saldodossier het resterende bedrag uitbetaalt.
 

4. Nog vragen?

Heb je nog vragen, neem dan contact op met directie Ondernemen – cel Vrijetijdseconomie, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt op het telefoonnummer 011 23 75 21 of via e-mail toerisme@limburg.be

 

Toerisme Limburg vzw | Universiteitslaan 3 | 3500 Hasselt | +32 11 30 55 00 | info@toerismewerkt.be