Wat is yield management?

Wat is yield management?

Tijdens de inspiratiesessie over yield mangement vertelde Peter Verheyen alles over het principe aan de kleinschalige logiesuitbaters. De theoretische definitie luidt als volgt: yield management is een vorm van prijsbepaling die gebruikmaakt van prijselasticiteit. Maar wat hebben de kleinschalige logiesuitbaters nu precies onthouden?

Hier alvast enkele praktische tips:

Het lijkt zo een eenvoudige tip, maar het is echt enorm belangrijk om je klant goed te kennen. Welke klanten kwamen in het verleden naar mijn logies en op welke klanten focus ik in de toekomst? Wat vonden de klanten van hun verblijf en waarom kwamen ze specifiek naar mijn uitbating? Dat soort vragen zijn uiterst belangrijk om een goed beeld te hebben van de soort gasten waarop je als uitbater wil focussen. Met de antwoorden op die vragen kan je als uitbater de USP’s, unique selling points, bepalen. De USP’s zijn de eigenschappen waarmee de uitbating zich differentieert van de rest. Op basis van die USP’s kan je als uitbater de prijs bepalen. Wanneer je uitbating echt unieke kenmerken heeft dan kan je dus ook een hogere prijs vragen.

We zien nog vaak dat uitbaters werken met een vaste tariefstructuur, maar werken met een yieldstructuur is veel flexibeler. Wat is dat nu een yieldstructuur? Werk 3 prijsniveaus uit: A-B-C. Prijsniveau C staat voor de laagste prijs, het is tevens ook de prijs die je als uitbater nu hanteert. Niveau A is dan weer de hoogste prijs. Logischer wijs kies je voor prijsniveau C tijdens periodes dat er minder vraag is en kies je voor prijsniveau A in drukke periodes.

Nadat de drie prijsniveaus bepaald zijn, maak je een jaarkalender voor het komende jaar. In die kalender duid je alle vakantieperiodes, verlengde weekends en belangrijke events in de omgeving aan. Daarna bepaal je welk prijsniveau je hanteert op welk(e dag) moment. Je zal dus zelf strategisch bepalen in welke periodes de prijs hoger zal liggen en in welke lager.

Wil je, als kleinschalige logiesuitbater, graag meer weten over de inspiratiesessies en het professionaliseringstraject? Lees het dan hier.

Toerisme Limburg vzw | Universiteitslaan 3 | 3500 Hasselt | +32 11 30 55 00 | info@toerismewerkt.be