'Fietsen door het Water' in Bokrijk

  • Wat: een fietspad van meer dan 200 meter lang en 3 meter breed, met het water aan weerszijden op ooghoogte. Hier fiets je dwars door het water.
  • Waar: de vijvers van De Wijers in Bokrijk, bij knooppunt 91 van het fietsroutenetwerk. De gerestaureerde Hoeve Ceulemans en Duiventoren bieden een uniek zicht op deze landmark.
  • Waarom: het fietspad geeft een kwaliteitsinjectie aan de hele omgeving. Dankzij het project werd het nieuwe bos- en landschapsbeheerplan van Bokrijk versneld uitgevoerd. Dat komt de aanwezige fauna en flora ten goede. De dijken werden opengemaakt zodat de vijvers langer zuiver blijven, een goede zaak voor het leefgebied van de amfibieën. Het Openluchtmuseum van Bokrijk komt door de ingreep visueel ‘dichter’ bij het fietsroutenetwerk te liggen en kan zo op meer bezoekers rekenen. Zelfs het erfgoed van De Wijers kreeg een opwaardering. De ‘monniken’ die traditioneel de waterhuishouding van de vijvers regelen, werden door nieuwe vervangen.
  • Meer info vind je hier.

Toerisme Limburg vzw | Universiteitslaan 3 | 3500 Hasselt | +32 11 30 55 00 | info@toerismewerkt.be