Corona-virus en de toeristische sector: antwoorden op jouw meest gestelde vragen update

MONDMASKERS

Moeten mijn gasten/klanten een mondmasker dragen in mijn toeristische uitbating?

Het dragen van een mondmasker voor personen ouder dan 12 jaar is sinds 25 juli verplicht op de volgende toeristische locaties: 

 • bioscopen
 • theater-, concert- en conferentiezalen
 • musea
 • auditoria
 • markten
 • kermissen
 • cafés en restaurants (niet aan tafel, maar wel wanneer jouw klant zich verplaatst, bijvoorbeeld bij een toiletbezoek)
 • bepaalde pretparken 
 • volgens de interpretatie door Toerisme Vlaanderen van het ministeriele besluit van 24 juli: in een toeristisch logies als jouw gasten bij verplaatsing in contact kunnen komen met personen buiten hun persoonlijke (reis)bubbel, bijvoorbeeld bij de verplaatsing van de slaapkamer naar een gemeenschappelijke ruimte. In de kamer/slaapkamer mag het masker weer uit, alsook aan tafel om te eten. Van zodra jouw gasten recht staan en circuleren in het logies moet het masker weer aan. Voor een privé-logies waar 1 bubbel van maximum 15 personen samen logeert en niet in contact komt met andere bubbels is het dragen van een mondmasker niet verplicht. Vanaf 29 juli wordt het maximum aantal personen per vakantiewoning teruggeschroefd van 15 naar 10 (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend). 

Deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land. Ook kunnen steden en gemeenten sinds 25 juli beslissen om extra lokale maatregelen in te lassen. 

Het dragen van een mondmasker wordt ook nog steeds sterk aanbevolen op andere openbare plaatsen.

Indien het dragen van een mondmasker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

 

REGISTRATIEPLICHT

Waar vind ik het formulier terug waarop klanten hun contactgegevens moeten invullen?

Sinds 25 juli zal in alle horecazaken minstens één klant per tafel contactgegevens moeten achterlaten om contactopsporing te vergemakkelijken. Deze gegevens moet je als horeca-uitbater 14 dagen bijhouden. Deze gegevens mag je niet voor andere doeleinden gebruiken. 

Deze registratieplicht geldt ook voor logies: naast de reguliere registratieplicht van je logerende toeristen, moet je sinds 25 juli als logiesuitbater dus ook de contactgegevens van minstens één persoon per reisgroep opvragen en 14 dagen bijhouden. Deze gegevens mag je niet voor andere doeleinden gebruiken.

Sinds zaterdag 25 juli kan je via de website van de FOD Economie een standaardformulier downloaden om aan jouw gasten voor te leggen. 

 

LOGIES

Onder welke voorwaarden mag mijn logies open?

Sinds 8 juni mogen alle logiesvormen (hotels, b&b’s, campings, vakantiewoningen, hostels, ...) terug open. De veiligheidsregels omtrent sociaal contact en groepsactiviteiten zijn ook van toepassing voor logies. Op de veiligheidsraad van 27 juli 2020 werd beslist dat wanneer gasten in privéverband reizen het maximum aantal personen per vakantiewoning vanaf 29 juli teruggeschroefd wordt van 15 naar 10 (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend). Deze groep van 10 personen mag bovendien enkel uit het logerende gezin en de personen uit de sociale bubbel van dat gezin bestaan. Het aantal sociale contacten wordt vanaf 29 juli teruggeschroefd naar 5 vaste contacten per gezin. Kinderen jongeren dan 12 worden hierbij niet meegerekend.

Reizen je gasten in georganiseerd verband met een club of vereniging met daarbij een meerderjarige begeleider of toezichter, mag je tot 50 personen per vakantiewoning ontvangen. Je moet er in dat geval voor zorgen dat de regels van sociaal contact steeds gerespecteerd kunnen worden in de vakantiewoning. Het Nationaal Crisiscentrum verduidelijkte ondertussen ook dat om als club of vereniging aanvaard te worden, er minstens geldige statuten moeten zijn met een duurzame en continue doelstelling en een verantwoordelijk bestuur. Alle andere ‘lossere’ invullingen van de begrippen worden niet aanvaard.​

Logiesuitbaters moeten daarnaast een aantal veiligheidsmaatregelen naleven. Sinds 9 juni is er een basisprotocol voor de hele toeristische sector in België. Verschillende sector- en beroepsfederaties stelden op basis hiervan specifieke veiligheidsprotocollen op per deelsector. Deze protocollen helpen je bij het veilig heropstarten van je logies. Ga naar de protocollenpagina van Toerisme Vlaanderen.

Kunnen er in een B&B, hotel, camping, … wél meer personen verblijven?

Het betreft het samen reizen in groep wat is beperkt tot het eigen gezin + 5 extra personen. Dus in je B&B, hotel, camping,… mag je in totaal meer dan 10 personen ontvangen, mits elke aparte reisbubbel zijn eigen kamer/logies heeft en de regels van social distancing, hygiëne, mondmaskers,… in de gemeenschappelijke ruimtes en ontbijtruimtes gewaarborgd zijn.

Wat met groepen van méér dan 10 personen die momenteel verblijven?

De huidige nieuwe maatregelen gaan in voege vanaf vandaag 29 juli. Je kan best in overleg met de plaatselijke politie en/of burgemeester en de gasten hierover tot een afspraak komen.

Wat met buitenlanders?

Buitenlanders die naar België reizen dienen de regels die van toepassing zijn in België te volgen. Ook voor hen zijn er dus de beperkingen qua groepsgrootte én de andere veiligheidsmaatregelen. Zij informeren zich best bij hun eigen overheidsinstelling voor afreis wat de adviezen en regels zijn m.b.t. reizen naar België.
Je kan buitenlandse gasten verwijzen naar: https://travel.info-coronavirus.be/
Reizen naar België vanuit gebieden die op de website van de FOD Buitenlandse Zaken aangeduid staan als rode zones zijn verboden. Je vindt deze op: https://diplomatie.belgium.be/nl.

Wat met gasten uit de provincie Antwerpen?

Voor de provincie en de stad Antwerpen zijn er verstrengde regels. 
Momenteel wordt reizen niet verboden.

 

 

CAFES EN RESTAURANTS

Ik baat een restaurant of café uit. Onder welke voorwaarden mag ik open?

Cafés, bars en restaurants mogen vanaf 8 juni opnieuw open, volgens een zeer nauwkeurig protocol. De hoofdlijnen van dit protocol zijn onder andere:

 • een afstand van 1m50 tussen de tafels
 • maximaal 10 personen per tafel
 • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten
 • de obers moeten een masker dragen
 • alle horecagelegenheden mogen tot één uur 's morgens openblijven

Gids voor een veilige heropstart van de horeca
De richtlijnen zijn gebaseerd op de gids van de FOD Economie, die de preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen restaurateurs/café-uitbaters, hun personeel en hun klanten bevat. Je kan deze gids hier downloaden. Ook is aangeraden de ‘Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’ van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg re raadplegen.

Vanaf 25 juli (naar aanleiding van de beslissing van de veiligheidsraad op 23 juli) zullen mondmaskers ook verplicht worden voor klanten. Zij moeten het masker verplicht dragen bij het binnenkomen en verlaten van de zaak en telkens wanneer zij hun tafel verlaten, bijvoorbeeld voor een toiletbezoek. Wie neerzit aan tafel hoeft geen masker te dragen. 

Ook zal vanaf 25 juli één klant per tafel contactgegevens moeten achterlaten om contactopsporing te vergemakelijken. Vanaf zaterdag 25 juli zal je via de website van de FOD Economie een standaardformulier kunnen downloaden om aan je klanten voor te leggen. 

Meer praktische informatie en richtlijnen over de heropstart voor horecazaken vind je via de website www.heropstarthoreca.be van HorecaVlaanderen.

 

ATTRACTIES

Onder welke voorwaarden mogen pretparken, binnenspeeltuinen, zwembaden, sauna's en wellnesscentra terug open? 

Vanaf 1 juli mogen zwembaden, sauna's en wellnesscentra, pretparken en binnenspeeltuinen terug open. Ook casino's, speelzalen en congresszalen mogen terug open. Uitbaters moeten daarbij wel strikte protocollen volgen: veiligheidsafstand, tijdsslots, crowd management, en een grondige hygiëne. Nachtclubs en festivals mogen nog niet starten.

Meer info over deze protocollen vind je o.a. op toerismevlaanderen.be.

De veiligheidsraad van maandag 27 juli heeft ook beslist dat vanaf woensdag 29 juli de registratieplicht ook van toepassing is bij de wellnesscentra, de zwembaden, de gemeenschappelijke sportlessen, de casino's en speelzalen, de feest- en receptiezalen. Op de website van de FOD Economie kan je een standaardformulier downloaden om aan je klanten voor te leggen. 

Op de veiligheidsraad van 27 juli 2020 werd eveneens beslist om vanaf 29 juli het maximum aantal toegestane deelnemers terug te schroeven naar 100 deelnemers op een evenement binnen en 200 deelnemers in openlucht. Dit is dus ook van toepassing voor culturele activiteiten zoals naar het theater gaan.

Wanneer mogen bioscopen terug open? 

Bioscopen mogen weer open vanaf 1 juli. Zoals in alle andere sectoren moeten hier ook afstand- en veiligheidsregels gerespecteerd worden. Voorbeelden van enkele maatregelen: tickets worden enkel online verkocht, maximum aantal personen in de zalen, enz. Er is in overleg met de sectorfederaties en de lokale overheden een protocol uitgewerkt ter bescherming van bezoekers en medewerkers. Vanaf 11 juli is het ook verplicht om een mondmasker te dragen in bioscopen.


 

MUSEA EN ANDERE TOERISTISCHE BEZIENSWAARDIGHEDEN

Onder welke voorwaarden mogen musea en andere toeristische bezienswaardigheden weer open? 

Sinds 18 mei mogen musea, culturele bezienswaardigheden zoals historische gebouwen, en dierenparken terug open. Tickets moeten vooraf verkocht worden (online of via de telefoon), het aantal bezoekers moet worden beperkt en de veiligheidsmaatregelen moeten worden gerespecteerd. Vanaf 11 juli is het ook verplicht om een mondmasker te dragen in musea.


 

MAATREGELEN HEROPENING

Met welke maatregelen moet ik rekening houden wanneer mijn toeristische onderneming weer open mag? 

Bij de heropening van je toeristische onderneming zal je de nodige maatregelen moeten nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden. Als hulpmiddel en leidraad hiervoor werkte Toerisme Vlaanderen samen met de sector verschillende sectorprotocollen uit. Daarnaast zijn er ook een aantal algemene principes om er voor te zorgen dat de economische activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden. Ga naar de protocollen-pagina van Toerisme Vlaanderen. Meer info over de algemene maatregelen vind je op de website van het crisiscentrum.


 

GIDSEN EN REISLEIDERS

Wanneer mag ik als gids of reisleider mijn toeristische activiteiten hervatten? 

Georganiseerde culturele activiteiten kunnen doorgaan onder begeleiding van een verantwoordelijke en zijn beperkt tot 50 personen, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand wordt gerespecteerd. In de praktijk zal dit echter niet haalbaar zijn voor bezoekers om zich met een groep van 50 personen in een (al dan niet openbare) ruimte te verplaatsen én tegelijk de afstandsregels te respecteren. Hiervoor moet immers gerekend worden op een oppervlakte van minstens 4m² per persoon of 200m² voor een groep van 50. 

In de geest van de beslissing van de veiligheidsraad van 27 juli 2020, adviseert Toerisme Vlaanderen om gidsactiviteiten te beperken tot maximum 10 personen (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend).

Deelnemers aan culturele- en vrijetijdsactiviteiten moeten  bovendien een mondmasker dragen in musea, openbare gebouwen en andere drukbezochte plaatsen. 

De sector van organisaties met gidsenwerking, vertegenwoordigd in de klankbordgroep ‘Kwaliteit in Gidsenwerking’ stelde een veiligheidsprotocol op voor het uitoefenen van gidsactiviteiten. Dit veiligheidsprotocol werd ondertussen afgestemd op de richtlijnen uit het basisprotocol toerisme. Ga naar de protocollenpagina van Toerisme Vlaanderen. 

MARKTEN

Wanneer mogen er weer markten georganiseerd worden?

Markten, braderieën, brocante- of rommelmarkten en kermissen zijn toegelaten onder bepaalde voorwaarden die de sociale afstand en handhygiëne garanderen. Het maximale aantal bezoekers aan een markt- of kermiskraampje bedraagt niet meer dan 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam. De organisator stelt een éénrichtingsverkeersplan op voor de markt, met afzonderlijke toe- en uitgangen. Als de bevoegde lokale overheid daarop een gemotiveerde afwijking toestaat, bepaalt ze een alternatieve oplossing. Aan de in- en uitgangen van de markt worden producten voor de handhygiëne voorzien, alsook bij elk kraam. Het dragen van een mondmasker of een alternatief dat de mond en de neus bedekt wordt sterk aanbevolen voor klanten. Het is verplicht voor marktkramers. De consumptie van voedsel en dranken is weer toegestaan op de markt en kermis. Dat verbruik moet gebeuren volgens de regels die voor de horecasector zijn toegepast. Take-away is natuurlijk nog steeds mogelijk. Bijvoorbeeld het is toegestaan om te genieten van een ijsje of een hamburger tijdens een wandeling op de markt of kermis. De kermissen mogen niet plaatsvinden tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens. Vindt meer tips over het houden van markten in de gids voor de heropening van winkels.

De richtlijnen zijn gebaseerd op de gids van de FOD Economie, lees er hier meer over: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-toegelaten. Veilig naar de markt in jouw stad of gemeente: klik hier voor de 10 tips voor lokale besturen (Vlaio).


ANNULATIES

Moet ik als reisorganisator reizigers terugbetalen voor hun geannuleerde pakketreis?

Het begrip 'pakketreis' is juridisch gedefinieerd. Er is sprake van een pakketreis wanneer de reisovereenkomst slaat op een combinatie van vervoer en logies, of van één van die elementen met andere reisdiensten. Voor bijkomende duiding met voorbeelden, zie onder meer de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Bij het uitbreken van de coronacrisis heeft de minister van economie de verplichting tot terugbetaling van pakketreizen versoepeld om zo de impact op de reissector te beperken én de belangen van de reiziger te vrijwaren. Tegelijk maakte ze het mogelijk om een tegoedbon (coronavoucher) te verstrekken ter waarde van het bedrag dat de reiziger betaald heeft voor de geannuleerde pakketreis (onafhankelijk van het feit of de reiziger de pakketreis geheel of gedeeltelijk betaald heeft). Die maatregel was van kracht van 20 maart 2020 tot en met 19 juni 2020. Enkel in die periode konden tegoedbonnen worden uitgegeven die de reiziger verplicht diende te aanvaarden, waarbij die weliswaar moesten voldoen aan strenge voorwaarden om de reiziger te beschermen.

Sinds 20 juni 2020 geldt die afwijkende regel niet meer bij de annulering van een pakketreis. De reiziger kan dus opnieuw aanspraak maken op de terugbetaling van de betaalde sommen uiterlijk binnen 14 dagen na annulering (volgens artikels 29 en volgende van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten).

Wel is het mogelijk dat een reisorganisator u een waardebon aanbiedt als alternatief voor een geannuleerde reis. In dat geval bent u niet meer verplicht om die te aanvaarden en mag u een terugbetaling eisen. Tegelijk is de organisator niet langer gebonden aan de voorwaarden die tijdens de coronacrisis gesteld werden. Controleer dus zorgvuldig welke voorwaarden van toepassing zijn op de waardebon die hij u aanbiedt, voordat u hem accepteert ter vervanging van uw gerechtigde terugbetaling. Lees meer op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

 

REIZEN

Wanneer mogen toeristen terug van en naar België reizen (de kust, Limburg, de Ardennen, ...)?

Sinds 15 juni opende België zijn grenzen voor reizen vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Elk land beslist weliswaar zelf of het zijn grenzen al dan niet opent. Om de situatie in een specifiek land te kennen, is het aangewezen de officiële websites van het land zelf of van Buitenlandse Zaken te raadplegen

Sinds 25 juli zal iedereen die terugkeert uit het buitenland - ongeacht of het land zich in een risicogebied bevindt of niet en met eender welk vervoersmiddel -  48 uur voor de terugkomst een formulier moeten invullen op het internet. Meer informatie via de website van Buitenlandse Zaken.

 


 

EVENEMENTENSECTOR

Heropstart event sector met Covid Event Risk Model

Op de veiligheidsraad van 20 augustus 2020 werd beslist om het maximum aantal toegestane deelnemers vast te leggen op 200 deelnemers op een evenement binnen en 400 deelnemers in openlucht. Vanaf 1 september kunnen burgemeesters afwijkingen toestaan voor evenementen in permanente infrastructuren.

Vanaf 1 juli is er een Covid Event Risk Model (de evenementenmatrix). Dit gratis online evaluatie-instrument helpt je als evenementorganisator bepalen of en onder welke voorwaarden jouw evenement mag plaatsvinden. Meer informatie op www.covideventriskmodel.be

Op de website van koepelorganisatie ACC Belgium vind je:

 • specifiek advies en antwoorden op vlak van HR, wetgeving, preventie en medische bijstand voor de evenementensector
 • een up-to-date roadmap met 3 scenario’s (evenementen die plaatsvinden, uitgestelde evenementen en geannuleerde evenementen) 
 • een overzicht van 5 steunmaatregelen voor de evenementensector die momenteel worden bepleit bij de verschillende overheden.

Om grote en kleine evenementen op een gecontroleerde en gefaseerde wijze terug veilig op te starten, hebben de Alliantie van Belgische Eventfederaties, EventFlanders, Expertisecentrum Publieke Impact van Karel De Grote Hogeschool en Toerisme Vlaanderen een gedragscode en veiligheidsmatrix opgesteld. Lees meer op de website van Toerisme Vlaanderen.

Vindt jouw evenement plaats in een conferentiezaal, auditorium, casino, bioscoop, theater- of concertzaal? Dan is het sinds 11 juli voor iedereen ouder dan 12 jaar verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen. 

Toerisme Limburg vzw | Universiteitslaan 3 | 3500 Hasselt | +32 11 30 55 00 | info@toerismewerkt.be