Corona-virus en de toeristische sector: antwoorden op jouw meest gestelde vragen

Sedert 13 maart middernacht zijn een heel aantal maatregelen van kracht in ons land. De huidige maatregelen blijven gelden tot 19 april 2020. Daarna kunnen ze nog 2 weken verlengd worden na een grondige evaluatie. Met deze maatregelen wil de Nationale Veiligheidsraad de verspreiding van het virus afremmen en de kwetsbaren in onze samenleving beschermen.

Op deze pagina geeft Toerisme Limburg een selectie van de meest gestelde vragen van haar toeristische partners en de antwoorden. Deze lijst wordt telkens wanneer nodig aangevuld en bijgestuurd. Intussen blijven we bereikbaar via info@toerismewerkt.be voor specifieke vragen over dit onderwerp.

UPDATE: WOENSDAG 1 APRIL - 15u30

Ik baat een toeristisch logies uit. Mag ik open blijven?

Alleen hotels mogen nog openblijven om te beantwoorden aan de vraag voor overnachtingsmogelijkheden voor essentiële reizen. Uiteraard moeten de nieuwe maatregelen en de regels rond ‘social distancing’ worden gerespecteerd en gegarandeerd. Deze regels gelden ook voor de uitbating van het hotel.

Mogelijk contact buiten het gezin moet zo veel als mogelijk worden vermeden (‘social distancing’). Ook het bijhorend restaurant, de bar, de gemeenschappelijke ontbijtruimte of bar, vergaderzalen en alle andere gemeenschappelijke zalen en recreatieve ruimtes in het hotel moeten sluiten, ook voor de huidige gasten. Ontbijt voor de gasten op de kamer wordt wel toegestaan, net als het aanbieden van roomservice voor andere maaltijden. Het is niet toegestaan om maaltijden te serveren voor andere dan de logerende gasten. Terrasmeubelen moeten eveneens worden binnengezet.

 

Wat met andere types van logement of toeristische logiesvormen?

Andere recreatieve en toeristische logies (vakantiewoningen, vakantiehuisjes, campings, B&B’s, vakantieparken, AirBnB's, hostels, jeugdverblijfcentra, Airbnb, ...) moeten verplicht sluiten voor toerisme. Om 'massamixen' van mensen die op dezelfde plaats samenkomen te vermijden, worden enkel essentiële verplaatsingen in de buurt van de woonplaats toegelaten.

(Permanente) bewoners mogen uiteraard in of op de logies blijven wonen. Dit geldt ook voor permanente bewoners van een mobiele caravan.

Logeren er momenteel expats, werknemers, arbeiders of andere personen dan toeristen in je logies? Neem hierover dan contact op met de burgemeester of de politie van de gemeente waar je logies ligt.

 

Ik moet als logies verplicht sluiten. Heb ik dan recht op een hinderpremie?

Ja. Logies die hun uitbating verplicht moeten sluiten of stopzetten, kunnen beroep doen op de corona hinderpremie. Ook een hotel dat een gedeelte van de uitbating verplicht moet sluiten kan hier beroep op doen. De onderneming moet wel voldoen aan de algemene voorwaarden. Met de hiernavolgende beslissingsboom (bron: Van Havermaet) kan je nagaan of je voor deze premie in aanmerking komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info vind je ook via www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/wie-heeft-recht-op-een-corona-hinderpremie

Maar hoe moet je die hinderpremie precies aanvragen? 

PDF-pictogram Download deze eenvoudige handleiding (bron: Van Havermaet) en ga meteen aan de slag. 

Je kan nu je aanvraag indienen voor het bekomen van de corona-hinderpremie. Ondervind je technische problemen? Contacteer het gratis nummer 1700. Zij helpen je verder.

 

Hoe zit het met het overbruggingsrecht voor zelfstandigen waarvan sprake was?

De versoepeling van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen is donderdag 19 maart effectief goedgekeurd.

Het RSVZ zal nu verder met de sociale verzekeringsfondsen afspreken i.v.m. de aanvragen. Zelfstandigen kunnen best hun sociaal verzekeringsfonds contacteren met de vraag of ze de aanvraag al kunnen doen. Het systeem geldt voor onderbrekingen vanaf 1 maart (retroactief dus). Het is de bedoeling om de uitkeringen voor de maand maart aan het einde van de maand (of in het begin van de maand april) uit te betalen.

www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Ik kreeg de afgelopen dagen veel annulaties van klanten. Hoe ga ik hier mee om? Moet ik de gewone annulatievoorwaarden volgen? Moet ik gratis laten annuleren? Moet ik de klanten vragen om hun verblijf uit te stellen?

Hier kunnen we geen algemeen advies over geven. We zijn ervan overtuigd dat elke logiesverstrekker de eigen situatie van zijn gasten het beste zelf kan inschatten. Bestaat je cliënteel vooral uit reguliere klanten, die je bijna persoonlijk kent? Of zijn het merendeel van je klanten eerder unieke bezoekers? Staan je huidige annulatievoorwaarden toe dat er tot een aantal uren voor aankomst nog gratis mag geannuleerd worden? Dit zijn factoren die kunnen meespelen in jouw aanpak.

We adviseren je om zo constructief mogelijk samen met je klant naar een oplossing te zoeken. Voor de ene kan dat een tegoedbon zijn, voor de andere een terugbetaling van de reeds betaalde voorschotten.

 

Op welke steunmaatregelen kan ik beroep doen?

Via onze website en via onze nieuwsbrieven hebben we je systematisch geïnformeerd van zodra er steunmaatregelen bekend waren. Om ervoor te zorgen dat jullie het overzicht kunnen blijven behouden, geven we graag een opsomming van de tot nu toe genomen steunmaatregelen met nuttige links naar desbetreffende websites voor meer gedetailleerde info. Ga hier naar het overzicht.

We verwijzen je ook graag door naar:

Je kan nù je aanvraag indienen voor het bekomen van de corona-hinderpremie. Ondervind je technische problemen? Contacteer het gratis nummer 1700. Zij helpen je verder.

Moet ik als reisorganisator reizigers terugbetalen voor hun geannuleerde pakketreis?

Het begrip 'pakketreis' is juridisch gedefinieerd. Er is sprake van een pakketreis wanneer de reisovereenkomst slaat op een combinatie van vervoer en logies, of van één van die elementen met andere reisdiensten. Voor bijkomende duiding met voorbeelden, zie onder meer de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Het Federaal Kabinet van Werk, Economie en Consumenten heeft het gebruik van vouchers in geval van annulering in het kader van de COVID-19-crisis – ongeacht of dit door de reiziger of door jou als reisorganisator is – goedgekeurd (zie ook de website van de Federale Overheidsdienst Economie). Dit betekent dat er vanaf nu een juridisch kader is waarbij de reisorganisator gerechtigd is om bij annuleringen van pakketreizen om reden van de coronacrisis een tegoedbon aan de reiziger te verstrekken in plaats van een terugbetaling. De reiziger kan deze tegoedbon niet weigeren als de volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • de tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds had betaald
  • aan de reiziger wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon
  • de tegoedbon heeft een geldigheid van minstens één jaar
  • én de tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis.

Let wel op: voor de reizen die vertrekken na de verplichte lock-down bestaat er wettelijk geen verplichting om de reis met je klant te annuleren. Wenst de reiziger toch te annuleren voor een vertrekperiode na de lock-down, dan is dat met respect voor je geldende annuleringsvoorwaarden.

Het besluit trad in werking op 20 maart 2020 voor een periode van drie maanden.

Kan ik als restaurant traiteurdiensten aanbieden?

Restaurants hebben geen bijkomende vergunning nodig om te beginnen met het aanbieden van traiteurdiensten. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), dat op die manier de horeca wil ondersteunen. 'Het FAVV zal dit gedurende de duur van de maatregelen beschouwen als een activiteit waarvoor geen aparte registratie nodig is. De activiteiten worden dus afgedekt door de bestaande toelating van het bedrijf', klinkt het. De restaurants moeten wel de geldende regels op het vlak van hygiëne respecteren.

 

Als ik als restaurant take-away maaltijden aanbied of maaltijden aan huis bezorg, kom ik dan nog in aanmerking voor de premie van 4.000 euro?

De Vlaams regering heeft tijdens een overleg met Horeca Vlaanderen bevestigd dat het aanbieden van take-away/bezorging niet in de weg staat van het aanvragen van de premie van 4.000 euro die dient om de hinder voor de horecazaak op te vangen.

Je kan nu je aanvraag indienen voor het bekomen van de corona-hinderpremie. Ondervind je technische problemen? Contacteer het gratis nummer 1700. Zij helpen je verder.

 

Mogen speeltuinen nog open blijven?

Het crisiscentrum laat er geen twijfel over bestaan: alle binnen- en buitenspeeltuinen moeten dicht. Openbare parken blijven wel open. Maar als er een speeltuin staat, moet die afgesloten worden.

 

Mag ik naar mijn buitenverblijf, bijvoorbeeld in de Ardennen, in Limburg of aan de kust?

Neen, dit is niet toegestaan. Door de uitvoering van sociale afstandsmaatregelen om sociale vermenging (leeftijd, mensen die elkaar meestal niet vaak bezoeken) te voorkomen, en anderzijds om te voorkomen dat regio’s waar de gezondheidsvoorzieningen niet voldoende zijn om de instroom van mensen van buiten de regio op te vangen, overbelast raken.

Toerisme Limburg vzw | Universiteitslaan 3 | 3500 Hasselt | +32 11 30 55 00 | info@toerismewerkt.be