Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Aanvraag zuurstoffinanciering
 

De door u verstrekte gegevens zullen door de provincie Limburg, cel Vrijetijdseconomie, Directie Ondernemen, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt (de verwerkingsverantwoordelijke) worden verwerkt. Zij zullen uitsluitend worden gebruikt voor de beoordeling van uw aanvraag voor een zuurstoffinanciering.

Voor meer info en voor de uitoefening van uw rechten verwijzen we u door naar onze website www.limburg.be/privacybeleid. Een kopie van deze info is beschikbaar bij de cel Vrijetijdseconomie, Directie Ondernemen op bovenvermeld adres of kan, op aanvraag, naar u verzonden worden.

Als je vragen hebt bij het invullen van het formulier, contacteer ons op 011/30.55.00.

Toerisme Limburg vzw | Universiteitslaan 3 | 3500 Hasselt | +32 11 30 55 00 | info@toerismewerkt.be