Promotie via radio, tv en in het straatbeeld

Samen met de publieke en de private partners,  investeert Toerisme Limburg, ook in massa media zoals TV, radio en 20m2 affichage. Dit zowel in samenwerking met een toeristische partner als ondersteunend aan een campagne van Toerisme Limburg.