PDPO III subsidie-oproep

08/01/2019 - 15:00

Het Limburgse platteland is voortdurend in beweging. Dankzij Europese, Vlaamse en provinciale middelen kan het Limburgse platteland zich verder blijven ontwikkelen tot een dynamisch gebied waar het goed vertoeven is.
De maatregel "Versterken van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit op het platteland" streeft naar de realisatie van projecten m.b.t. het verhogen van de beleving op het platteland, geïntegreerde landschapszorg en de verhoging van het welzijn. 

Projectvoorstellen binnen deze maatregel dienen invulling te geven aan één van de volgende acties:

  • De beleving van het platteland verhogen
  • Een geïntegreerde landschapszorg bevorderen
  • De sociale samenhang en betrokkenheid van plattelandsgemeenschappen verhogen
  • Welzijn van kwetsbare groepen verhogen
  • Zorgverlening op het platteland optimaliseren

Ingediende projectvoorstellen dienen tevens een link te leggen met de landbouw- en plattelandsgemeenschap.

In de huidige projectoproep voorzien Europa, Vlaanderen en de provincie Limburg samen opnieuw 658.967,94 euro aan subsidiesteun. Nieuwe aanvragen tot cofinanciering, waarmee maximaal 65% van de projectsteun wordt gefinancierd, kunnen nog tot 1 maart 2019 (12.00 u.) worden ingediend via het e-loket van de VLM.

Let wel: Alvorens een projectaanvraag kan worden ingediend, dient het project te worden afgetoetst bij het Plattelandsloket.

Meer info via de projectwebsite