KOM JIJ IN AANMERKING VOOR LOGIESSUBSIDIES?

19/09/2018 - 15:30

Provincie Limburg en Toerisme Limburg voorzien ook logiessubsidies in 2019 voor erkende of vergunde kleinschalige logies (max. 15 kamers en 32 slaapplaatsen).
De subsidiereglementen als volgt opgesteld:

1) Professionaliseringstraject

Versterking van het ondernemerschap via: doorlichting in management en infrastructuur, mystery visit, inspiratiesessies, coaching en begeleiding op maat en de opmaak van een groeiplan. Uit het groeiplan zullen verbeterpunten gehaald kunnen worden. De logiesuitbater kan jaarlijks een ondersteuning krijgen ter waarde van maximaal 7500 euro (75% van het te besteden bedrag) om 1 van deze verbeterpunten aan te pakken.

Indien interesse, kan je je jouw gegevens alvast achterlaten. We houden je als eerste op de hoogte zodra er ingeschreven kan worden.
Meer informatie.
 

2) Investeringfonds

Verbetering van het comfort en de beleving in het logies. Ter versterking van het comfortniveau kan de logiesuitbater aanspraak maken op maximaal 10.000 euro (50% van het te besteden bedrag). Voor de verhoging van de beleving in het logies kan de logiesuitbater aanspraak maken op maximaal 20.000 euro (70% van het te besteden bedrag). 

De eerste oproep wordt in april 2019 ingestuurd. Dossiers kunnen na deze oproep ingestuurd worden. 
Meer informatie.