Kom jij in aanmerking voor logiessubsidies?

07/12/2017 - 12:30

Toerisme Limburg en de provincie Limburg enerzijds, en Toerisme Vlaanderen anderzijds voorzien logiessubsidies in 2018.

Limburg richt zich specifiek op de erkende of vergunde kleinschalige logies (max. 15 kamers en 32 slaapplaatsen), waar Vlaanderen haar budget verdeeld over alle erkende of vergunde logies.

Limburg

Samengevat zijn de subsidiereglementen als volgt opgesteld:

Professionaliseringstraject
Versterking van het ondernemerschap via: doorlichting in management en infrastructuur, mystery visit, inspiratiesessies, coaching en begeleiding op maat en de opmaak van een groeiplan. Uit het groeiplan zullen verbeterpunten gehaald kunnen worden. De logiesuitbater kan jaarlijks een ondersteuning krijgen ter waarde van maximaal 7500 euro (75% van het te besteden bedrag) om 1 van deze verbeterpunten aan te pakken.

Inschrijven kan je vanaf 23 januari 2018.

Meer info.

 

Investeringfonds
Verbetering van het comfort en de beleving in het logies. Ter versterking van het comfortniveau kan de logiesuitbater aanspraak maken op maximaal 10.000 euro (50% van het te besteden bedrag). Voor de verhoging van de beleving in het logies kan de logiesuitbater aanspraak maken op maximaal 20.000 euro (70% van het te besteden bedrag). 

De eerste oproep volgt in april 2018.

Meer info

Het lanceringsevent inzake deze subsidies zal plaatsvinden op 22 januari 2018 in WATT 17 in Heusden-Zolder. De uitnodiging volgt snel!

 

Vlaanderen

Tussen 1 januari 2018 en 30 april 2018 kan je je aanvraag indienen bij Toerisme Vlaanderen voor volgende investeringen:

  • Investeringen in kind- en familievriendelijke infrastructuur
  • Investeringen in een toegankelijke basisketen die leiden tot een A- of A+-label voor het toeristische logies
  • Zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven
  • Sommige investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen 

De subsidie bedraagt maximum 25 % van de uitgaven die in aanmerking komen en maximum 50 000 euro per dossier. Als de ingediende subsidieaanvragen voor het voorziene budget van anderhalf miljoen euro overschrijden, zal het gesubsidieerde percentage lager zijn.

Meer info.

De Limburgse en Vlaamse subsidies kunnen niet gecumuleerd worden.