Euregio Maas-Rijn: oproep projecten!

17/11/2017 - 10:00

Er loopt een oproep voor micro-projecten in het kader van het Interreg Euregio Maas-Rijn project “People to People”. De deadline voor het indienen van een projectvoorstel is 22-12-2017.

Als projectverantwoordelijke en projectpartner komen openbare instellingen en verenigingen (zonder winstoogmerk) met een zetel in de Euregio Maas-Rijn in aanmerking. Verder dient het projectvoorstel te berusten op een grensoverschrijdend partnerschap (minimum 2 partners), en een duidelijk en structureel grensoverschrijdend karakter te hebben.

Projectvoorstellen kunnen binnen één van de volgende vier maatregelen worden ingediend (de duiding van deze maatregelen is slechts indicatief):

  • Cultuur & sport: Organisatie van sport- en cultuurevents (met inbegrip van events met betrekking tot natuur en landschap), productie van een voorstelling of tentoonstelling,…;
  • Arbeidsmarkt, onderwijs & jeugd: Conferenties e.a. inzake diploma-erkenning en stages, uitwisseling van studenten tussen onderwijsinstellingen, traineeprogramma’s binnen overheidsorganisaties,…;
  • Communicatie en marketing: Ontwikkeling van brochures e.a. mbt euregionale thema’s, productie van een TV- en/of radioprogramma, rubriek in een krant of tijdschrift;
  • Burgerparticipatie & publieke dienstverlening: Seminarie, conferentie e.a. ikv burgerparticipatie, het verbeteren van publieke dienstverlening, viering/herdenking van een historische gebeurtenis.

Mits goedkeuring worden 50% van de projectkosten gefinancierd via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling met een maximum van 37 500 euro voor de maatregel “Communicatie en marketing” en 20 000 euro voor de overige maatregelen.

Bijkomende informatie is terug te vinden via deze link.

Als u vragen heeft of een projectvoorstel wenst te bespreken, kan u contact opnemen met:

  • De projectleider, mevrouw Sonja Fickers van de Stichting Euregio Maas-Rijn, via telefoon +32 479 94 3737 of e-mail sonjafickers@euregio-mr.eu.
  • De provincie Limburg: Dienst Europese en Internationale Samenwerking, via telefoon +32 11 23 74 15 of e-mail europa@limburg.be