Heropstart eventsector met COVID Event Risk Model

zaterdag, 04 juli 2020

Sinds 1 juli is het opnieuw toegestaan om evenementen te organiseren, met een beperkt aantal deelnemers. Het COVID Event Risk Model werd ontwikkeld om een event COVID-veiliger te maken. Dit is een gratis beheertool voor de eventorganisator en een adviesmodel voor de overheden.

Met dit model kan je inzicht verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van elk event. Dit wordt weergegeven met behulp van een kleurenlabel. Dit label wordt als de referentie beschouwd door lokale overheden bij het verlenen van vergunningen. Met het online COVID Event Risk Model kan je eigen events scannen en aanpassen. Je vult een vragenlijst in, vervolgens krijgt je event een scan. 

Na de scan krijg je 3 mogelijke resultaten:

  • Groen: is alles ok
  • Oranje: nog enkele maatregelen te nemen of bij te sturen
  • Rood: wellicht is het voor je evenement moeilijk of onhaalbaar

Het rapport kan je als pdf. downloaden en toevoegen aan het veiligheidsdossier. Voor evenementen die vergund werden, is het een verplicht toe te voegen document. 

Naast dit protocol zijn er ook een aantal specifieke protocollen. Deze geven mee hoe je het praktisch moet aanpakken om een event COVID-veiliger te maken. Je vindt onder andere protocollen van de sportsector, de cultuursector en de horeca terug.
Het meegekregen veiligheidslabel zegt niets over de beslissing of een event al dan niet kan doorgaan. De finale beslissingsbevoegdheid hierover ligt op gemeentelijk/stedelijk niveau. Het COVID Event Risk Model werd in samenwerking met wetenschappelijke experts, gespecialiseerde onderzoekers en de Alliantie van Belgische Event Federaties ontwikkeld.

Lees er hier meer over: www.covideventriskmodel.be

Leidraad coronapreventie in meetinglocaties

Naast het Covid Event Risk Model ontwikkelde Toerisme Vlaanderen ook een adviserende tool rond coronapreventie in meetinglocaties. Deze leidraad bevat een checklist voor uitbaters van meetinglocaties en geeft aan welke preventieve maatregelen je moet nemen om een vergadering of evenement veilig te laten plaatsvinden. Diverse aspecten komen aan bod, o.a. catering, data, informatie, ... Het is verplicht om iedereen die betrokken is bij je event ( personeel, leveranciers, partners, exposanten tot de deelnemers) te registreren. Lees er hier meer over: www.toerismevlaanderen.be/publicaties/leidraad-coronapreventie-meetinglocaties 

Meer informatie? 
www.toerismevlaanderen.be/kwaliteitmeetingindustrie
www.toerismevlaanderen.be/meet-in-flanders-academy 
www.blcb.be

Agenda

22 september

Online Partnerevenement 2020

je favoriete plekje thuis, of op kantoor
Lees meer
Toerisme Limburg vzw | Universiteitslaan 3 | 3500 Hasselt | +32 11 30 55 00 | info@toerismewerkt.be